Basketbalový klub TJ Thermia K.Vary Vás zve na Valnou hromadu,

která se koná dne 24. 4. 2019 od 18.30 hod. v zasedací místnosti Haly na míčové sporty.

 
Program valné hromady
 

·        Odsouhlasení řídícího valné hromady

·        Schválení programu  valné hromady

·        Zvolení členů mandátové a návrhové komise

·        Zpráva o činnosti a hospodaření

·        Zpráva revizní komise

·        Doplnění VV za odstupujícího člena      

·        Návrh plánu činnosti na další období

·        Různé