Dne 30.5.2019 se opět na závěr školního roku uskutečnil turnaj basketbalových kroužků z 1.- 5. tříd, které probíhají na šesti karlovarských základních školách. Turnaj se uskutečnil na ZŠ Konečná a tentokrát se ho zúčastnilo šedesát mladých baskeťáků.

Šest družstev ve dvou skupinách odehrálo vždy dva zápasy, ve kterých všichni předvedli, kolik se toho za celý rok naučili.

V kategorii 1.- 3. tříd se nevíce dařilo ZŠ 1. Máje a v kategorii 4.-5. ZŠ Krušnohorská. Všichni pak byli všichni odměněni drobnými dárky a sladkostmi.
Dík patří vedení ZŠ Konečná za poskytnutí tělocvičen.

Tato akce i vedení pravidelných kroužků po celý rok je finančně podpořeno Statutárním městem Karlovy Vary a Karlovarským krajemŽivým krajem a basketbalovou federací ČBF.