Basketbalový klub TJ Thermia K. Vary Vás zve na Valnou hromadu,
která se koná dne 21. 10. 2010 od 18.00 hod. v I.NP restaurace Ventura Pub, na adrese Jizdárenská 1 (sportovní hala BK Lokomotiva K. Vary).
Program valné hromady
 Odsouhlasení řídícího valné hromady
 Schválení programu valné hromady
 Zvolení členů mandátové a návrhové komise
 Odstoupení Výboru TJ
 Volba nových členů Výboru TJ a předsedy
 Zpráva o činnosti a hospodaření
 Zpráva revizní komise
 Návrh plánu činnosti na další období
 Různé

Zváni jsou všichni členové TJ starší 18ti let.
Za účast předem děkuji

výbor TJ Thermia K. Vary z.s.