Začátkem nového  školního roku 2020/21 byla počátkem září činnost školních kroužků na základních školách opět obnovena. Byl proveden nábor a na většíně škol proběhly i první tréninky.

Bohužel opět v polovině října, kdy došlo  k uzavření škol, byla činnost přerušena a měla by pokračovat až po uvolnění celorepublikové situace.