Basketbalový klub TJ Thermia K. Vary Vás zve na Valnou hromadu,
která se koná dne 13. 10. 2021 od 18.00 hod. v I.NP restaurace Ventura Pub, na adrese Jizdárenská 1 (sportovní hala BK Lokomotiva K. Vary).

Program valné hromady

  • Odsouhlasení řídícího valné hromady
  • Schválení programu valné hromady
  • Zvolení členů mandátové a návrhové komise
  • Odstoupení Výboru TJ
  • Volba nových členů Výboru TJ a předsedy
  • Zpráva o činnosti a hospodaření
  • Zpráva revizní komise
  • Návrh plánu činnosti na další období
  • Různé

Zváni jsou všichni členové TJ starší 18ti let.
Za účast předem děkuji

výbor TJ Thermia K. Vary z.s.