http://www.thermiakv.cz/shedules/

Další informace u trenera V.Sebery 602 415209.