Popis realizace projektu a krátké zhodnocení:

Projekt byl zahájen 1.9.2017   bude probíhat do   31.12.2017

Zapojené školy: 

ZŠ Konečná  2x týdně  cca. 22 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ Krušnohorská  1x týdně  cca. 20 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ Dvory             1x týdně  cca. 12 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ Tuhnice           1x týdně  cca. 16 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ Komenského    1x týdně  cca.   8 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ St. Role           1x týdně  cca. 18 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

ZŠ Dukla              1x týdně  cca. 14 dětí ve skupině 1. – 5. Třída

Činnost je organizována hlavním kvalifikovaným trenérem ( licence ČBF-B) Ing. Václavem Seberou a na každé škole je k dispozici další trenér z řád učitelů, vychovatelů, příp. i externistů. Kroužky jsou na každé škole organizovány v délce minimálně 1 cvičební hodina týdně. 

V sezóně  2017/18 se předpokládá zapojení dalších cca. 10 dětí v pravidelných soutěžích TJ Thermia K.Vary

Pro všechny účastníky bude   uspořádán školní turnaj v prosinci 2017 na ZŠ Konečná.

„Tento projekt byl finančně podpořen Statutárním městem Karlovy Vary ve výši 80 000,-“

 www.mmkv.cz

 

„Tento projekt byl finančně podpořen Karlovarským krajem -Živým krajem“

http://www.kr-karlovarsky.cz

http://www.zivykraj.cz